BEDRIJFSVOORSTELLING
 
                    Na 26 jaar ervaring in de traditionele verwarmingssystemen hebben wij
                    de stap naar de toekomst gezet. De reeds aanwezige drang om gedurig
                    de nieuwste technieken in centrale verwarming en sanitair zo vlug
                    mogelijk zelf ook te helpen lanceren heeft ons op de weg naar de her-
                    nieuwbare energie gezet.
 
                    Bezorgdheid voor het milieu, dat toch wel zwaar belast word door de
                    fossiele brandstoffen en de atoomenergie, heeft ons laten kiezen voor
                    hernieuwbare energie.
                    De zon levert ons gratis een ongelooflijke hoeveelheid propere energie
                    die tot nog toe veel te weinig benut werd.
 
                    De nieuwste ontwikkelingen in zonnetechnieken hebben de rendabiliteit
                    enorm verhoogd. Dit gecombineerd met de financiŽle stimulans die de
                    overheid momenteel geeft, maakt zonne-energie veel aantrekkelijker
                    dan pakweg 5 jaar geleden.
 
                    Onze ervaring :
 
                    - soltherm erkend.
                    - select partner van Izen
                    - partner van Sani Solar

                    Ons wagenpark:

                    

                      
                       www.consolar.be
 

ECOTECHT STEUNT SPORTENDE JEUGD OP BEACH-VOLLEY TE OUDENAARDE